KOSTENLOSES Parken im Rahmen der verfügbaren Plätze - ohne Reservierungsmöglichkeit

Privacy Policy

Scopul acestei Politici de Confidentialitate este sa informeze : ce date prelucram, in ce scop le prelucram si ce facem cu ele. Datele cu caracter personal va apartin, de aceea depunem toate eforturile sa le stocam in siguranta si sa le prelucram cu atentie. Nu oferim date cu caracter personal unor parti terte fara sa va informam.


1. TERMENI SI CONDITII

Toti utilizatorii site-ului au obligatia sa respecte prezentele conditii pentru utilizarea site-ului. Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, retinerea, stocarea si/sau utilizarea informatiilor si materialelor Site-ului, a serviciilor sau a functiilor oferite in sau de site sau a continutului site-ului, in orice modalitate, dumneavoastra sunteti de acord cu fiecare dintre termenii si conditiile prezentate in continuare.

S.C. Hotel REGHINA S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica fara nicio notificare prealabila: 
- continutul, forma de prezentare sau structura site-ului in orice moment. In cazul in care veti continua sa folositi site-ul dupa afisarea Termenilor si Conditiilor, dupa notificarea in mod vizibil, cu privire la faptul ca prezentii Termeni si Conditii au fost actualizati, modificarile facute fiind considerate a fi acceptate de catre dumneavoastra.

Dumneavoastra si S.C. Hotel REGHINA S.R.L. sunteti contractori independenti si nicio agentie, parteneriat, relatie angajat – angajator nu este urmarita si nu se va crea prin utilizarea Site-ului.

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau care se afla deja in relatii contractuale cu S.C. Hotel REGHINA S.R.L. Site-ul si serviciile oferite de site nu sunt destinate minorilor.


2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfasurarea activitatilor sale, S.C. Hotel REGHINA S.R.L.  prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale clientilor, ale utilizatorilor acestui site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai S.C. Hotel REGHINA S.R.L.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice.

Această Politică se referă la datele personale ale : clienților noștri, partenerilor de afaceri, sau altor persoane care intră în contact cu noi, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media.

În scopul desfășurării activității, S.C. Hotel REGHINA S.R.L. poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal sau pentru încheierea unui contract. Aceste date pot fi : nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, imagini foto-video.

In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „ persoana vizata ” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.


3. SCOPUL PENTRU CARE COLECTAM SI PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL:

3.1. Clienti sau potentiali clienti


1. Pentru a va oferi serviciile noastre:

Rezervare de camere si alte servicii – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este încheierea unui contract

Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, telefon, adresa de e-mail

Cazare în hotel – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este obligatia legală ce-i revine hotelului de a înregistra clientii și executarea unui contract

Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon, cetătenie, seria si numărul actului de identitate

Furnizare de servicii (conferinte, evenimente) – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este încheierea și executarea unui contract

Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon, seria si numărul actului de identitate.


2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Informarea dumneavoastra, opinii, sesizări, sugestii din partea dumneavoastră, solutionarea diverselor probleme pe care ni le semnalati, oferirea de servicii personalizate – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul persoanelor fizice vizate

Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon


3. Pentru a respecta obligatii legale ce ne revin

• Conform legislatiei aplicabile din Romania, unele date cu caracter personal ale dumneavoastra sunt prelucrate în temeiul obligatiei legale ce ne revine.

Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon, cetătenie, seria si numărul actului de identitate


3.2. Angajati sau colaboratori ai hotelului

1. Pentru angajare – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este încheierea unui Contract Individual de Muncă

Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, informatii privind educatia si instruirea, calificări profesionale, experientă, stare de sănătate etc. (informatii cuprinse în CV-uri, fișe de aptitudini)

2. Pe durata angajarii – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este executarea unui Contract Individual de Muncă și obligațiile legale care îi revin operatorului (legislatia muncii)

Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, informatii privind educatia si instruirea, calificări profesionale, experientă, stare de sănătate, evaluări etc. (informatii cuprinse în CV-uri, fișe de aptitudini, certificate de concedii medicale etc.)


2.3. Vizitatori în spatiile hotelului

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea dumneavoastră, a bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim și anume protecția acestor spații, persoane, active și personal.

Date prelucrate în acest context pot fi numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.


2.4.Vizitatori ai site-ului nostru

In momentul în care accesați site-ul nostru, serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesata precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

De asemenea, pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website.

Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat. Pentru mai multe detalii, accesați „Politica de utilizare a modulelor cookie”.

Colectăm conținutul și alte informații pe care le oferiti când utilizati serviciile noastre, inclusiv atunci când vă vreati un cont pe site-urile noastre.

Colectăm informații despre modul în care utilizati serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizati sau cu care interacționati, sau frecvența și durata activităților dumneavoastră.

Colectăm informațiile de contact pe care ni le oferiti prin formularele site-ului nostru.

În cazul în care utilizati serviciile noastre pentru rezervări, colectăm informațiile despre rezervarea respectivă. Printre aceste informații se numără informațiile dumneavoastră de plată, cum ar fi numărul cardului de credit sau de debit și alte informații despre card, precum și alte informații despre cont și informații de autentificare, facturare și contact.

Colectăm informații de pe sau despre computerele, telefoanele sau celelalte dispozitive de pe care accesati serviciile noastre, în funcție de permisiunile pe care le-ati acordat.

Iată câteva exemple de informații despre dispozitiv pe care le colectăm:
• atribute, cum ar fi sistemul de operare, versiunea de hardware, setările dispozitivului, numele și tipurile de fișiere și de software și identificatorii de dispozitiv;
• locațiile dispozitivului, inclusiv locațiile geografice specifice, cum ar fi prin intermediul semnalelor GPS, Bluetooth sau Wi-Fi;
• informații despre conexiune, cum ar fi numele operatorului de telefonie mobilă sau numele furnizorului de servicii de Internet (ISP), tipul browserului, limba și fusul orar, numărul de telefon mobil și adresa IP.


4. TRANSMITEREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERTI

S.C. Hotel REGHINA S.R.L. transmite date cu caracter personal următorilor terti:
1. Date cu caracter personal ale clientilor cazati în hotel se transmit la Politie, conform prevederilor legale
2. Date cu caracter personal ale angajatilor si colaboratorilor se transmit la autorităti publice, conform prevederilor legale și la societăti contractate (medicina muncii, sănătate și securitate ocupatională, bonuri de masă, tichete cadou etc.)


5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Hotel REGHINA S.R.L. prelucrează:
a. Date cu caracter personal ale clientilor pe o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale
b. Date cu caracter personal ale angajatilor si colaboratorilor pe durata angajării și apoi pe durata prevăzută de legislatia muncii a dosarului de personal.


6. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. S.C. Hotel REGHINA S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. S.C. Hotel REGHINA S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

S.C. Hotel REGHINA S.R.L. are încheiat un contract prin care furnizorul de servicii de Internet și găzduire asigură că a luat toate măsurile de securitate, cum ar fi: limitarea atât a accesului fizic cât și a accesului de la distanță, fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

S.C. Hotel REGHINA S.R.L. utilizează tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

S.C. Hotel REGHINA S.R.L. depune toate eforturile pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

Cu toate normele si tehnicile implementate pentru stocarea informațiilor, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre.

În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne revine sarcina să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul website-ului, fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice etc).


7. DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, aveti o serie de drepturi :
dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
• dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
• dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
• o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
• dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal.
dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să obtineti informări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la Receptia hotelului sau prin e-mail la adresa manager@reghinablue.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
www.dataprotection.ro
Str. Cozia 51-53, Timișoara
+40 256 40 72 99
Good place to stay “Reghina Blue is a good place to stay, good help, good rooms and nice facilities with pool and gym. Although not in the middle of town, getting to town is simple and cheap with taxis. People in Timisoara are very friendly and open to talk to.”
Best hotel in Timisoara “I visit Timisoara at least once a month on business and have stayed in a lot of hotels, this is the one I now stay at. Its a new hotel with a fantastic reception/bar, large rooms with English TV channels, great pool, gym and has free internet access.”
UP Romania Pluxee (Sodexo) Edenred Acceptăm carduri de vacanță UP / PLUXEE (SODEXO) / EDENRED